Eng Opnaam vun eisem läschte Chrëschtconcert 2019

Aus dem Himmelssall (Victor Goldschmit an Willy Goergen) gesongen vun der Chorale municipale Sängerfreed den 8 Dezember 2019 zesummen mat dem estro armonico ënnert der Direktioun vum Nancy Back-Kelsen

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert